Anatomi Bilimine Giriş Yapıyoruz!

Tıp biliminin temel dallarından biri olan anatomi hakkında ne kadar bilgiye sahipsin? Terimlere giriş yapmadan önce, anatomi nedir ve nasıl ortaya çıkmıştır bundan bahsedelim.   İnsan vücudunu oluşturan organ ve oluşumların normal şekil ve yapısını, yerini ve bunlar arasındaki komşuluk ilişkilerini anatomi inceliyor.     Tıpta anatomi teriminin kökenine bakacak olduğumuzda ise, eski Yunanca Ana (=içinden) ve Tome(Temnein) (=kesmek) kelimelerinin […]

Anatomi Hakkında Bilgiye Sahip Misiniz?

Anatomi, Yunanca’da “çıkarmak” anlamına gelen “ana” ve “kesmek” anlamına gelen “tome”den türetilmiş bir kelimedir. Canlıların yapısı ve düzeni ile ilgilenen bilim dalıdır. Hayvanlarla ilgilenen hayvan anatomisi (zootomy) ve bitkilerle ilgilenen bitki anatomisi (phytonomy) olarak iki alt daldan oluşur. Temel tıp bilimlerinden biri olan insan anatomisi ise insan vücudundaki organların tanımlanması, büyüklük, biçim gibi özelliklerinin ortaya […]