İzolösin

İzolösin nedir?

İzolösin proteinlerin yapısında bulunan, DNA tarafından kodlanan 20 temel amino asitten yalnızca biridir. Neredeyse tüm proteinlerde izolösine rastlanır.

İzolösin ve Lösin birbirlerinin izomeridirler. Bu iki amino asit molekülünün içermiş oldukları atom şekilleri ve sayıları aynı olmasına rağmen, kimyasal bağların organizasyonu birbirlerinden farklıdır. Bu nedenle, İzolösin ve Losin’in kimyasal ve fiziksel özellikleri az da olsa farklılık göstermektedir. Ayrıca, İzolösin hidrofobik amino asitlerden biridir.

Birçok amino asitte olduğu gibi İzolösinde de L- ve D- isomeri bulunmaktadır. Doğada bulunan L-İzolösin’dir.  Bu tarz yazılarda veya bilimsel makalelerde İzolösin L- ve D- gibi bir ön ek almadıysa, bu yalnızca İzolösin olarak bahsedilmiş ise, bu L-İzolösin’dir.

Doğadaki varlığı

Beslenme bakımından dışarıdan alınması gereken maddelerden biridir. Zengin İzolösin kaynaklarına bakacak olursak;

 • Yumurta
 • Et ürünleri
 • Peynir
 • Süt
 • Soya fasulyesi
 • Fıstık
 • Tahıllar
 • Baklagiller

L-İzolösin, L-Lösinde olduğu gibi birçok hayvansal ve bitkisel besinin yapısında bulunur. Örnek olarak;

 • Alabalık
 • İnek eti
 • Tavuk eti
 • Bezelye
 • Ceviz
 • Buğday
 • Mısır

Tarihçesi

1904 yılında Felix Ehirich tarafından şekeri alınmış Melas’dan saf hale getirilmiştir.

vgr