Psikoloji nedir, hayvan davranışlarının bilişsel süreçleriyle ilgilenen bilim dalıdır cevabı verilebilir. Bu bilişsel süreçler; sosyal, biyolojik ve psikolojik süreçleri kapsamaktadır. Bu meslek ile uğraşan kişiler, psikoloji bilgilerini insanların sorunlarını çözmek için kullanmaktadırlar. Ancak bunu yapabilmek için bazı yeteneklere ve becerilere sabip olmak gerekmektedir. Bu bilim dalı ile uğraşan kişilere psikolog adı verilir.

Bu bilim dalının amacı ise; insan, çevre ve davranışarı araştırmak ve incelemektir. Bu yapılırken öncelikle bunları anlar, açıklamaya çalışırlar elde ettikleri üzerinde bilinmeyenleri bulurlar ve kontrol altına almaya çalışırlar.

 

Alanları nelerdir?

Sosyal psikoloji

İnsanların toplum içinde birbirleriyle olan ilişkilerini bu alan incelemektedir. Sadece bireysel olmamakla birlikte, toplumları, davranışları, oluşumları ve önyargıları incelemektedir. Arkadaşlık ilişkileri, saldırganlık, ikili ilişkiler ve çekicilik gibi alanlarda araştırma yapılır.

Klinik psikoloji

Duygusal ve zihinsel bozukluklar değerlendirilmektedir. Ergenlik döneminde oluşan sorunları, şizofreni ve depresyon gibi sorunları inceleyen alandır. Bu sorunlarla karşılaşan bireylerle terapi yapılarak bozukluklar çözülmeye çalışılır.

Deneysel psikoloji

Davranışsal değişimleri araştıran alandır. Hayvanların davranışlarından yola çıkarak insan davranışları araştırılmaktadır.

Gelişim psikolojisi

Bireyin oluşumundan ölümüne kadar geçen süredeki gelişimini araştıran alandır. Yaş ile bağlantılı gerçekleşen davranışsal bozuklukların açıklanmaları için çalışılmaktadır.

Fizyolojik psikoloji

Bireylerde algılama, motivasyon, iletişim, öğrenme, problem çözme gibi davranışların neden olduğu fizyolojik süreçlerin değerlendirilmesini yapan alandır.

Endüstri ve örgüt psikolojisi

İş hayatının daha üretken olması ve geliştirilmesi için ilgili konuları inceleyen alandır. Araştırma, uygulama ve problem çözme konularını içermektedirler.

Okul psikolojisi

Öğrencilerin davranışlarını, ruh sağlıklarını ve çevre ile olan iletişimini inceleyen alandır. Okul içerisinde olan çocukların birbirleri ile iletişimi bu sayede daha sağlıklı bir şekilde gerçekleşmektedir.

Eğitim psikolojisi

Bireylerin eğitimi daha etkili bir şekilde öğrenmelerini ve öğrenmenin nasıl gerçekleştiğini inceleyen alandır. Becerilerin değerlendirilerek, eğitim programları hazırlanmasına ve uygulamaya geçilmesi bu alanın konusudur.

Adli psikoloji

Yasal sorunların çözülmesinde psikoloji ve hukuk arasındaki ilişki kuran alandır. Hukuksal konuda davaların gidişatına yardımcı olan, cezaevlerindeki hükümlülerin sorunların inceleyen ve çözümler sunan alandır.

Sağlık psikolojisi

Sağlıklı bir hayat sürdürülebilmesi  ve hastalıkların önlenebilmesi için araştırma yapan alandır. Hasta ve doktor ilişkileri, sorunları incelemekte bu alanda yer alır. Duygusal ve fiziksel alanda sağlığın iyileştirilmesi için çalışılmaktadır.

vgr

Yorum Yap

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen adınızı buraya giriniz